Khu hội CTN Bắc Cali mừng Giáng sinh và Năm mới.

Khu hội CTN Bắc Cali mừng Giáng sinh và Năm mới.