Luật sư Trần Quốc Hiền bàn về việcCSVN đối thoại với HN.

Luật sư Trần Quốc Hiền bàn về việcCSVN đối thoại với HN.