Buổi ra mắt sách của thi sĩ Ngọc Bích

Buổi ra mắt sách của thi sĩ Ngọc Bích