Trần Trường họp báo tại San Jose đối diện với sự phản đối của giới truyền thông !

Trần Trường họp báo tại San Jose đối diện với sự phản đối của giới truyền thông !