Vũ khí bí mật nào đã giúp TT Obama chiến thắng?

Vũ khí bí mật nào đã giúp TT Obama chiến thắng?