Phóng sự về Nghị quyết Little SaiGon và Bầu cử tại San Jose.

Phóng sự về Nghị quyết Little SaiGon và Bầu cử tại San Jose.