Họp báo: Vụ chồng ứng cử viên Rose Herrera “ Chôm” bảng quảng cáo tranh cử của Luật sư Jimmy Nguyễn.

Họp báo: Vụ chồng ứng cử viên Rose Herrera “ Chôm” bảng quảng cáo tranh cử của Luật sư Jimmy Nguyễn.