Nghê Lữ phỏng vấn Trương Minh Đức về việc bắt giam bầu Kiên

Nghê Lữ phỏng vấn Trương Minh Đức về việc bắt giam bầu Kiên