Tạp chí Time: Liệu TQ có dám đối đầu với sự thật của nước “ Cộng Hoà Nhân Dân Scandal”

Tạp chí Time: Liệu TQ có dám đối đầu với sự thật của nước “ Cộng Hoà Nhân Dân Scandal” .