Thân phận người lao động xa quê.

Thân phận người lao động xa quê.